February 15, 2023

KREATIVNOST. Kaj je to?

Zame je bila edina sprejemljiva stvar pod besedo kreativnost risanje ali slikanje. Edina. (Samo) risanje = kreativnost. Moja risarska rana pa je zelo globoka. Moj ati […]